Ewa Szułczyk-Żurawska - neurologopeda

Z wykształcenia jestem logopedą, specjalistą w zakresie neurologopedii oraz wczesnej interwencji logopedycznej, a także pedagogiem, specjalistą rewalidacji, terapii pedagogicznej i surdotyflopedagogiki. Prywatnie, mamą dwóch wspaniałych chłopców. Praca jest moją pasją, A centrum szczególnym i wyjątkowym dla mnie miejscem inspiracji. W życiu zawodowym cenię sobie holistyczne podejście do diagnozy i terapii. Dzięki pracy mam możliwość i ogromną przyjemność pracy w zespole specjalistów.
Mali i duzi pacjenci inspirują nas do wielu rozmów, poszukiwania nowych ścieżek terapeutycznych, szukania konstruktywnych rozwiązań. W kręgu moich szczególnych zainteresowań jest praca z dzieckiem z autyzmem.

kwalifikacje


Arleta Gomuła-Krzyżanowska - psycholog

Psycholożka, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuję się pracą z dziećmi w każdym wieku, a także poradnictwem i terapią zarówno indywidualną, jak i par. Moją pasją jest taniec i wszelkie prace plastyczne. Wierzę, że sami odpowiadamy za swoje szczęście. Jego istotą jest dla mnie poznanie i akceptacja siebie, a także wyzwolenie się ze wszelkich ograniczeń narzuconych nam przez kulturę.

telefon: 668 147 291

kwalifikacje


Piotr Tesmer – fizjoterapeuta

Jestem fizjoterapeutą (Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty 5157) i terapeutą Integracji Sensorycznej z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu terapii indywidualnej. Specjalizuję się w fizjoterapii pediatrycznej i neurologicznej, oraz diagnostyce, i terapii Integracji Sensorycznej. Jestem certyfikowanym terapeutą dwóch przodujących w świecie neurofizjologicznych koncepcji fizjoterapeutycznych IBITA Bobath i PNF (poziom czwarty kliniczny w neurologii). W swojej pracy wykorzystuje podejście eklektyczne, to znaczy starannie dobieram i łączę metody terapeutyczne w których jestem przeszkolony, aby przyniosły jak największe korzyści osobom z którymi pracuję.

kwalifikacje


Anna Kałużna - psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentką studiów na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam kurs podstawowy oraz zaawansowany terapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Pracuję w szpitalu w Lęborku , gdzie zajmuję się wsparciem i pomocą psychologiczną dla pacjentów oddziałów somatycznych oraz ich rodzin. Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci. W swojej pracy dążę do ukazania klientom ich zasobów, a więc mocnych stron, dzięki którym są w stanie sprostać problemom oraz do przedstawienia tych problemów w innym świetle niż dotąd mogli zaobserwować je klienci. W Centrum Rozwoju Osobistego - Modus zajmuję się pracą z klientami w terapii indywidualnej, par oraz rodzin. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

telefon: 663 755 904

kwalifikacje


Elżbieta Boniaszczuk - fizjoterapeutka

Jestem fizjoterapeutką - absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, wydziału Rehabilitacja Ruchowa. Od kilkunastu lat zajmuje się usprawnianiem psychoruchowym dzieci i młodzieży. Jestem certyfikowaną terapeutką metody NDT Bobath i Integracji Sensorycznej. Doświadczenia zawodowego nabywałam pracując z dziećmi w klasach integracyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Gdańsku. W terapii szczególnie bliska jest mi idea metody neurorozwojowej NDT Bobath, która nie zakłócając potrzeby poczucia bezpieczeństwa i dobrych interakcji z otoczeniem, wspiera i normalizuje rozwój psychoruchowy dziecka.

kwalifikacje


Aleksandra Kudlińska – pedagog

Ukończyłam studia na kierunku pedagogiki na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Moje zainteresowania zawodowe to oligofrenopedagogika i wczesna interwencja wspomagania rozwoju małych dzieci. Praca z dziećmi inspiruje mnie do stosowania poznanych metod i poszukiwanie nowych innowacyjnych form pracy. Jestem osobą spokojną i cierpliwą. Uwielbiam wykonywać różnego rodzaju prace plastyczne. Prywatnie interesuje mnie dobre kino i literatura, kocham przyrodę i wycieczki.

kwalifikacje


Romualda Selonke - nauczyciel, terapeuta, egzaminator OKE w Gdańsku

Nauczyciel dyplomowany z 28-letnim stażem, specjalista nauczania początkowego, magister filologii polskiej, historyk i terapeuta. Jestem wśród tych szczęśliwców, którzy mają możliwość łączenia pracy zawodowej z pasją. Uwielbiam nowe wyzwania, które stają się dla mnie inspiracją do działania i szukania nowoczesnych rozwiązań. W swojej pracy stosuję aktywizujące metody nauczania. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi zarówno w młodszym jak i starszym wieku szkolnym. Ukończyłam wiele specjalistycznych i doskonalących kursów zawodowych, które wpłynęły na wzrost moich kompetencji, wzbogaciły warsztat pracy, a także podwyższyły efektywność nauczania. Od 2002 roku pełnię funkcję egzaminatora części humanistycznej dla gimnazjum przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Jestem uczestnikiem projektu edukacyjnego „Lepsza Szkoła” Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora z języka polskiego i historii. Program ten służy przygotowaniu uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej. Poza tym uczestniczyłam w programie „E-Wejher - wyrównywanie szans edukacyjnych”- prowadzenie dodatkowych zajęć nauczania zintegrowanego z historii. W szkole obok zajęć dydaktycznych prowadzę zajęcia wyrównawcze i kółka zainteresowań. Interesuję się edukacją filmową i corocznie organizuję uczniom wycieczki turystyczno – edukacyjno – krajoznawcze, stąd moja druga pasja- turystyka i aktywny wypoczynek.
Anna Wójtowicz-Dobrek – logopeda, historyk, oligofrenopedagog, filolog polski

Jestem nauczycielem dyplomowanym, magistrem historii, filologiem polskim, oligofrenopedagogiem oraz logopedą. Wszystkie swoje pasje i wykształcenie łączę w codziennej pracy, a zdobytą wiedzę wykorzystuję w praktyce. Kocham to co robię, bo daje mi to ogromną satysfakcję. Cieszę się jeśli widzę efekty swojej pracy, a moi podopieczni odnoszą sukcesy. Lubię uczyć innych i sama również nieustannie się dokształcam. W tej materii jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Prywatnie uwielbiam podróże, kolor niebieski i spacery z rodziną oraz moimi pupilami-psami.

kwalifikacje


Malwina Szuster - filolog polski, historyk, logopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska oraz licencjackie na kierunku filologia polska z historią na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Ponadto zdobyłam wykształcenie w zakresie logopedii ogólnej na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (oddział w Koszalinie).
Moje zajęcia staram się prowadzić w taki sposób, aby zachęcić do ćwiczeń już ich najmłodszych uczestników. Trudne zadania próbuję łączyć z zabawą oraz metodami i formami pracy dostosowanymi do wieku oraz potrzeb pacjenta. Jestem osobą spokojną i cierpliwą, a zarazem stanowczą i skrupulatną.
Prywatnie uwielbiam dobrą literaturę i film, a w szczególności te, które pozwają na nasz rozwój i kształtowanie własnej osoby.
Urszula Polska-Traskowska - logopeda, pedagog

Z wykształcenia jestem logopedą, pedagogiem, specjalistą rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju, a także terapeutą ręki i trenerem Sensoplastyki©. Zajmuję się głównie pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szczególne miejsce w obszarze moich zainteresowań zajmuje opóźniony rozwój mowy. W pracy terapeutycznej kieruje się zasadą podążania za dzieckiem i opierania się na jego mocnych stronach oraz wszechstronnego stymulowania rozwoju dziecka.

kwalifikacje
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+