CENNIK USŁUG

MODUS – CENTRUM ROZOWOJU OSOBISTEGO” w Lęborku:

/obowiązujący od 01.03.2017r. do odwołania/

Diagnozy:

Diagnoza psychologiczna:

2 spotkania /I spotkanie – wywiad, II spotkanie – diagnoza/ - 220 zł

Diagnoza funkcjonalna KORP (dzieci 0-7r.ż) - 300 zł

Diagnoza KOZE - karty oceny zachowania i emocji (dzieci 0 - 15 r.ż.) - 250 zł

Badanie inteligencji testem WISC-R – 2 spotkania:

/I spotkanie z dzieckiem – ok. 1 - 1,5 h, II spotkanie – omówienie/ -220 zł, z wydaniem zaświadczenia 290 zł

Diagnoza logopedyczna – 2 spotkania – 200 zł

/I spotkanie – wywiad, II spotkanie - diagnoza/

Diagnoza integracji sensorycznej (3 spotkania + dokument) - 240 zł+120zł

Diagnoza EEG Biofeedback – 110zł

Badanie testem PEP-R E.Schoplera – 450 zł (cena zawiera wykonanie badania 250 zł, sporządzenie opinii i szczegółowego programu terapii 200 zł)

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy diagnoza - 270 zł

Wydanie zaświadczenia – 70zł

Wydanie opinii specjalistycznej – 150 zł

Opracowanie zestawu ćwiczeń – 50 zł


Terapie:


Terapia integracji sensorycznej - 80 zł (45 minut)

Rehabilitacja wad postawy - 80 zł (45 minut)

Rehabilitacja niemowląt - 80 zł (45 minut)

Konsultacja fizjoterapeutyczna - 100 zł

Konsultacja neurologopedyczna - 100 zł

Terapia pedagogiczna - 80 zł (45 minut)

Terapia logopedyczna - 80 zł (45 minut)

Terapia neurologopedyczna - 80 zł (45 minut)

Terapia psychologiczna (w tym małżeńska/par i rodzinna) - 100 zł (50 minut)

Terapia psychologiczna dzieci - 80 zł (45 minut)

Poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne - 90 zł (50 minut)

Terapia EEG Biofeedback - 90 zł (45 minut)

Terapia ręki - 80 zł (45 minut)

Dotyk i Komunikacja Ch. Knill - 40zł (30 minut)

Metoda Dobrego Startu - 70 zł (45 minut)

Wizyta domowa – plus 20 zł do kosztów terapii

Trening słuchowy Johansena
- 300 zł – pełna diagnoza (badanie lateralizacji, badanie audiometryczne, test dychotyczny)
- 200 zł – niepełna diagnoza (wywiad z rodzicami, kwestionariusze na temat rozwoju dziecka i rozwoju słuchu)
Badanie kontrolne:
- 200 zł – powtarzamy badanie audiometryczne i test dychotyczny


Zajęcia grupowe:

Zajęcia grupowe wg Metody Dobrego Startu – 50 zł (90 minut)

Zajęcia ogólnorozwojowe wg Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, M. i Ch. Knillów – 35 zł (45 minut)

Zajęcia z profilaktyki logopedycznej – 35 zł (45 minut)

Zajęcia grupowe z terapii pedagogicznej – 50 zł (90 minut)

Logorytmika – 50 zł (90 minut)

Metoda malowania dziesięcioma palcami – 30 zł (60 minut)

Urodziny – 380 zł (cena 2 godzin zabawy dla 10 dzieci, dodatkowa godzina 120 zł, cena za kolejne dziecko 15 zł)25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
Czytaj więcej...

Od września przy Centrum Rozwoju Osobistego MODUS
działa Pierwsza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
w Lęborku
Oddział Terenowy Nr 103
ptd.lebork@gmail.com
Czytaj więcej...

Kontakt
an image
MODUS - Centrum Rozwoju Osobistego
Ewa Szułczyk-Żurawska
Aleja Wolności 32
84-300 Lębork
telefon: 605 424 257
Email: biuro@neurologopeda.lebork.pl

Znajdziesz nas w Google+